x

Вход

Регистрация на нов потребител

Забравена парола

"КАРАМАН" ООД - сектор СТРОИТЕЛСТВО

Дейността на дружеството ни обхваща: Строителство, ремонт и реконструкция на сгради и прилежащата им инфраструктура. Строителство на обекти и съоръжения на транспортната и благоустройствената инфраструктура. Изграждане на водоснабдителни и канализационни проводи, системи и инсталации.

Регистрирани сме в Централния професионален регистър на строителя:

 • І-ва група: строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура – строежи от първа до пета категория;
 • ІІ-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от трета и четвърта категория;
 • ІV-та група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидро-техническото строителство и опазване на околната среда, строежи от първа до четвърта категория;
 • V-та група: отделни видове СМР съгласно КИД-2008 сектор "Строителство";

Притежаваме:
Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015
Сеpтификат за опазване на околната среда ISO 14001:2015
Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд ISO 45001:2018.

През последните пет години сме изпълнили следните по-големи обекти:

 1. Направа на улични настилки в стара махала на с. Мургово, община Кърджали;
 2. Водоснабдяване група Миладиново, общ. Кърджали - II-ри етап;
 3. Ремонт на улични настилки в кметство Стремци, Рани лист и Мургово, общ. Кърджали;
 4. Укрепване на улица м/у осови точки 2 и 12 в с. Сипей;
 5. Ремонт на местен път KRZ2281/III-5009 Бели пласт - Стремци/Ястреб, община Кърджали;
 6. Ремонт на местен път KRZ/III-5009 Бели пласт - Стремци/Соколяне;
 7. Напорен водоем "Сестринско" с V=25 м³;
 8. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - II етап;
 9. Фабрика за врати "Евростил", "Производствено хале за врати", част ВиК;
 10. Пазар на производителите гр. Кърджали, част ВиК;
 11. Склад за готова продукция, подобект: Площадкови мрежи на ОЦК;
 12. Изграждане на център от семеен тип за деца от 3 до 7 години гр. Смолян;
 13. Ремонт на детски градини и училища в Община Кърджали;
 14. Основен ремонт на спортна зала към СОУ "Отец Паисий" с. Кирково;
 15. Основен ремонт и поддържане на уличната мрежа и хоризонталната маркировка в гр. Кърджали;
 16. Рехабилитация и благоустрояване на площад с. Бенковски;
 17. Базар за промишлени стоки гр. Кърджали;
 18. Реновация на банков клон ОББ гр. Момчилград;
 19. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Гълъбово, община Баните;
 20. Ремонт на водопроводна мрежа махала Елхово, кметство Гривяк;
 21. Възстановяване на съоръжение и пътен насип на път I.-50076/I-5/ гр. Кърджали - с. Енчец - с. Дъждовница - с. Пъдарци - яз. Боровица при км. 28+558, община Черноочене;
 22. Основен ремонт на местен път KRZ 3345/KRZ 2308 Кърджали - Дъждино - Македонци - Дъждино / KRZ 2303 от км. 0+000 до км. 3+336;
 23. Основен ремонт на участък от път с. Опълченци и участък от път с. Воловарци;
 24. ОР KRZ 3342/ KRZ 2283, Кърджали - Зимзелен - махала Осил - махала Бяло място, ремонт на участък от път към махала Осил, с. Сипей;
 25. Основен ремонт на участък от път KRZ/1286/I-5, Кърджали - Момчилград / кв. Гледка - Островица и Бойно - Кърджали - Петлино;
 26. Направа на бетонови канавки на ЛОТ 41, участък I-ви с. Паничково;
 27. Водоснабдяване махала Сливовица, кметство Старово;
 28. Реконструкция на МП "Червена скала - Скритна";
 29. Основен ремонт на местни пътища и улици в община Кирково, район Чорбаджийско;
 30. Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали : №1 Асфалтови кърпежи и асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа на път KRZ2342/ KRZ2283, Кърджали - Зимзелен / махала Осил - махала Бяло място - II етап и на път KRZ2348 / Кърджали - Сипей;
 31. Основен ремонт на Общинска пътна мрежа през 2013 година, ОП №3 Асфалтиране и асфалтови кърпежи на участъци от общинска пътна мрежа на път KRZ2302 / KRZ2295, Бащино - Кокиче / Бащино - Татково - Звиница / KRZ1296;
 32. Реконструкция на улици в селата Средец, Кочани, Диманово и Гърнати, община Неделино;
 33. Разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в гр. Кърджали по проект "Интегрирана воден проект" за гр. Кърджали;
 34. Изместване на водопровод с. Черноочене;
 35. Ремонт на общинска пътна мрежа в община Джебел;
 36. Изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в град Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 28, вх. Г;
 37. Реконструкция на ул. Заводска от О.Т. №439 до О.Т. 1918, гр. Кърджали;
 38. Изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в град Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 92;
 39. Външно водоснабдяване на туристически център "Перперикон", община Кърджали;
 40. Реконструкция и възстановяване на аварирало стълбище на СОУ "Отец Паисий" в УПИ I-75 за училища, кв. 78 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали;
 41. Ремонт на пътна общинска пътна мрежа в община Ардино;

Разполагаме със следната строителна механизация и автотранспорт за извършване на строително-монтажни работи по обекти и услуги, със собствена база за ремонт и сервизно обслужване:

 • Комбиниран багер товарач KOMASTU WB 93 R-5EO
  - 1 бр.
 • Комбиниран багер товарач KOMASTU WB 97S-5EO
  - 1 бр.
 • Комбиниран багер VOLVO BL61B
  - 1 бр.
 • Мини багер JCB 8025 2 PS
  - 1 бр.
 • Пробивен чук F6HL2 к-т с маркучи и шило
  - 1 бр.
 • Асфалтополагаща машина DYNAPAC F 121-4 W
  - 1 бр.
 • Асфалтополагаща машина DYNAPAC F 6-4 W
  - 1 бр.
 • Двубандажен вибрационен валяк DYNAPAC 422, 12 т.
  - 1 бр.
 • Валяк самоходен Бенд Форд 3 т.
  - 1 бр.
 • Валяк AMMANN ARX 23K, 3,5 т.
  - 1 бр.
 • Ръчноводим валяк DYNAPAC LP 6500, 1 т.
  - 1 бр.
 • Товарен автомобил Унимог 406
  - 1 бр.
 • Товарен автомобил самосвал Скания 113 М
  - 1 бр.
 • Товарен автомобил самосвал Щаер-19 С25
  - 1 бр.
 • Товарен автомобил Мерцедес с кран
  - 1 бр.
 • Товарен автомобил самосвал Мерцедес 408 Д
  - 1 бр.
 • Товарен автомобил самосвал Мерцедес Актрос /4 оси/, 40 т.
  - 1 бр.
 • Товарен автомобил самосвал Ивеко Магирус, 10 т.
  - 1 бр.
 • Ремарке за товарен автомобил Пако П3500 2 до 15 т.
  - 1 бр.
 • Ремарке за товарен автомобил Шмиц до 4,5 т.
  - 1 бр.
 • Колесен трактор МТЗ-952.2
  - 1 бр.
 • Мотокар
  - 2 бр.
 • Електрокар
  - 2 бр.
 • Микробус до 3 т.
  - 12 бр.
 • Товарен автомобил до 5 т.
  - 4 бр.

"Караман" ООД изпълнява в срок и качествено възложените ѝ строително-монтажни и ремонтни работи. Ползваме се с името на добър и надежден партньор в строителния отрасъл.

"КАРАМАН" ООД гр. Кърджали

Фирмата с това си име е основана през 2003 год. в гр. Кърджали и е правоприемник на друга, действаща 10 год. преди това, чиято дейност е била свързана с ВиК ремонти и търговия с ВиК материали. В днешно време дейността ни е насочена предимно в строителство и търговия на едро и дребно със строителни материали.

"Караман" ООД специализира в търговията със строителни материали, ВиК тръби и фитинги и всичко за санитарията. Днес фирмата разполага с 4 магазина в гр. Кърджали и общината и с над 12000 кв.м. търговска и складова площ.

С почти от 20 год. опит в търговията със строителни материали и с активна номенклатура, включваща над 8000 артикула, "Караман" ООД заслужено извоюва своето стабилно място на пазара като официален представител, директен вносител, дистрибутор и сервиз на водещи фирми в този сектор и се доказва като надежден и лоялен партньор на своите клиенти.

Разполагаме с пълен асортимент строителни материали за изграждане на жилища и сгради в груб строеж, ВиК материали, изолации, лепила и сухи смеси, пяни, полиуретан, силикони, инструменти и машини, всичко за вашата баня и други материали необходими за довършителни ремонтни дейности и всичко това - на едно място за Ваше улеснение.

Използваме опита и знанията си и следим всички новости на пазара, за да отговорим на пазарните потребности и да успеем да предложим най-добрите решения.

Продуктовата ни гама е внимателно подбрана - предлагаме на своите клиенти най-доброто от водещи производители на изключително конкурентни цени. Стараем се да разберем нуждите на всеки клиент и да предоставим решения и продукти съобразени със специфичните изисквания. Стремим се към индивидуалния подход и инвестираме време в отношенията си с партньори и клиенти, за да бъдем успешни и полезни. Екипът ни от професионалисти е готов да намери решение максимално бързо на всяко ваше запитване.

"Караман" ООД поддържа постоянни наличности и осъществява доставка в рамките на населеното място. Разполага и със собствен транспорт за доставка на материали до вашия обект.

Марки, които поддържаме:

 • "БЕЛАСИЦА" - водомери
 • "ВИДИМА" - мивки, тоал. чинии, моноблоци, смесители
 • "ВУЛКАН" - цимент
 • "ГТН" - смесители, Турция
 • "ДАБ" - помпи
 • "ЕВРОСЕР" - санитария, Турция
 • "ЕЛДОМ" - бойлери
 • "ЕВРОСТИЛЛ" - врати
 • "ЕНТЕГРЕ" - гипс, фибран, Турция
 • "ЖИТИ - гвоздеи, телени мрежи
 • "ИНТЕРКЕРАМИК" - душ кабини, паравани
 • "МАКЕНА" - мебели за баня
 • "МЕТАЛ" - катинари
 • "ПРАКТИКА" - бои, лакове
 • "РАЙДЕР" - машини, инструменти
 • "СУДАЛ" - монтажна пяна, силикони
 • "ТРАКОН" - сухи смеси, лепила, силикони, латекси
 • "ЦЕРАЗИТ" - силикони, фуга
 • "ВАКОЛ" - лепила

Дистрибутор сме на:

 • "ВИ ДЖИ ЕФ" ООД - хидроизолации
 • "ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ВиК тръби и фитинги
 • "ТРАКОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД - сухи смеси, мазилки, лепила
 • "ЖИТИ" АД – гвоздеи, телени мрежи
 • "ЕЙОТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - крепежни елементи
 • "ПРОФИЛ" ООД - помпи ДАБ
 • "ЕВРОСТИЛЛ" ООД - врати

Директно внасяме от:

 • "YUKSEL SERAMIK" Турция - теракот, гранитогрес
 • "EUROSER" Турция - мивки, тоалетни чинии, моноблоци
 • "ENTEGRE HARC" Турция - гипс, фибран
 • "DEKOR BANYO" Турция - аксесоари за баня
 • "GTN" Турция - смесители